Galapagos start klinisch onderzoek nieuw medicijn tegen botkanker

Galapagos start klinisch onderzoek met kandidaat medicijn tegen botkanker

Start van klinische Fase 1 studie met nieuw middel tegen botkanker

Beoogde indicatie is botmetastase bij patiënten met borst- en prostaat-kanker

Galapagos kondigde de start aan van een Fase I klinische studie met haar integrin receptor antagonist (IRA), GLPG0187. Dit is het tweede kandidaat medicijn vanuit Galapagos' interne programma dat in 2009 de kliniek ingaat.

Het kandidaat medicijn GLPG0187 kan een veelbelovende nieuwe behandelingsmethode betekenen voor kankerpatiënten.  Het onderzoek is in eerste instantie gericht op botmetastase bij prostaat- en borstkanker.
 
Sterke anti-kanker eigenschappen in preklinische modellen
 
GLPG0187 biedt op grond van zijn eigenschappen mogelijk grote voordelen ten opzichte van de nu beschikbare middelen voor de behandeling van botmetastase, een ernstige aandoening die bij veel typen kanker voorkomt. 
 
GLPG0187 blokkeert vijf receptoren waarvan bekend is dat die aanwezig zijn in vele uitgezaaide tumoren; het kandidaat medicijn heeft daarmee een uniek anti-integrine profiel. 
 
In dierproeven is gebleken dat GLPG0187 zowel de verspreiding en groei van tumoren remt, alsook de botafbraak stopt.  In deze proeven bleek GLPG0187 tevens effectiever te zijn bij de bescherming van bot dan de huidige behandelingen. 
 
Gebaseerd op de veiligheid en werkzaamheid in preklinisch onderzoek, heeft Galapagos toestemming gekregen om een Fase 1 studie in de mens te starten waarbij de veiligheid, de tolerantie en de farmacologische eigenschappen getoetst zullen worden.
 
De gegevens uit dit onderzoek zullen de verdere ontwikkeling voor de behandeling van botkanker bepalen.
 
Dit kandidaat medicijn heeft in preklinisch onderzoek laten zien dat het de progressie van kanker remt.  Dit suggereert dat het de groei van bestaande botmetastasen kan vertragen en tevens andere organen tegen binnendringende kankercellen kan beschermen. 

 

Syndicatie