Gen kan agressiviteit van prostaatkanker helpen bepalen

Gen kan agressiviteit van prostaatkanker helpen bepalen

SPARCL1 kan doorbraak in de strijd tegen prostaatkanker betekenen

Het is een bekend feit dat sommige prostaatkankers agressiever zijn dan anderen, maar naar de reden waarom hebben we tot dusver alleen maar het gissen. In de afgelopen jaren werd er op grote schaal onderzoek gedaan naar prostaatkanker en we vermoeden dat die inspanningen in de toekomst alleen nog opgedreven zullen worden. Naarmate het onderzoek breder en breder wordt, blijkt steeds duidelijker dat we eigenlijk nog niet veel van de ziekte afweten.

In de Verenigde Staten is uitgebreid onderzoek gedaan over prostaatkanker en de cijfergegevens die daar werden verkregen, schetsen een interessant beeld. Elk jaar worden in de Verenigde Staten meer dan 250.000 keer de diagnose prostaatkanker gesteld, zo blijkt uit data afkomstig van de American Cancer Society. In de VS is het de op één na belangrijkste doodsoorzaak bij mannen.

In ongeveer 40% van de gevallen is er een groter risico op uitzaaiing van prostaatkanker, zelfs na het ondergaan van een chirurgische ingreep. Gelijkaardige cijfers voor Europa zijn niet bekend, maar zullen waarschijnlijk in dezelfde orde van grootte liggen. Meestal wordt hier een schaal van 1 tot 10 betreft wat de agressiviteit van de ziekte betreft.

Het is uiteraard belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen bepalen in welke mate de aandoening agressief is. Een gen kan de agressiviteit van prostaatkanker helpen bepalen, zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van dat onderzoek verschenen in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Wanneer de hoeveelheid proteïne afgescheiden door dit gen afneemt, nemen de kansen toe dat de kankercellen zich uitzaaien. 

 SPARCL1 kan met andere woorden een doorbraak in de strijd tegen prostaatkanker betekenen. Volgens Edward Schaeffer, de wetenschapper die het onderzoek leidde, zal het binnen afzienbare tijd mogelijk zijn om in een vroeg stadium te bepalen hoe agressief een kanker is. Dat kan er toe leiden dat mannen die aan kanker leiden zich na een operatie minder zorgen hoeven te maken over de agressiviteit van de aandoening.

Syndicatie