Borstkanker: is mammografie bij oudere vrouwen overbodig?

Volgens de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) heeft borstonderzoek bij oudere vrouwen geen nut, waarbij rekening wordt gehouden met een leeftijdsgrens van 74

Volgens de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) heeft borstonderzoek bij oudere vrouwen geen nut, waarbij rekening wordt gehouden met een leeftijdsgrens van 74. Daarmee wordt impliciet ook aangegeven dat mammografie bij oudere vrouwen in feite overbodig is.

Een uitzondering wordt door de de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) echter gemaakt voor risicogroepen. De vraag is uiteraard wie onder die risicogroepen valt. De American Cancer Society definieert deze als vrouwen die tijdens hun leven minstens 20% kans op borstkanker lopen. Hierbij wordt op de eerste plaats verwezen naar vrouwen met BRCA1 en BRCA2 genenmutaties en naar vrouwen die niet werden getest op deze genenmutaties, maar waar deze bij familieleden aangetroffen werden. Volgens de American Cancer Society mag de risicogroep zelfs nog uitgebreid worden.

Deze organisatie staat ook allesbehalve achter de nieuwe richtlijnen die door de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) werden gegeven. Ze is van mening dat vrouwen uit risicogroepen al vanaf de leeftijd van 30 jaar op jaarbasis mammografie mogen ondergaan. Vrouwen die 15 tot 20% meer kans lopen om in de loop van hun leven borstkanker te ontwikkelen, worden door de American Cancer Society omschreven als een middelmatige risicogroep, waarbij eigenlijk niets aan het toeval mag overgelaten worden.

Voor deze groep vrouwen adviseert de American Cancer Society dat in overleg met de dokter wordt vastgesteld of mammografie al dan niet nuttig en nodig is. Risico's en voordelen van verder onderzoek moeten daarbij goed tegen elkaar afgewogen worden. Wanneer de dokter dat nodig vindt, zal jaarlijks een mammografie gedaan worden.

Maar wat is dan de reden waarom de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) de richtlijn geeft om vrouwen vanaf 74 niet meer jaarlijks te laten doorlichten op borstkanker? De de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) geeft toe dat borstkanker een belangrijke doodsoorzaak blijft in deze leeftijdscategorie, waardoor de voordelen van een jaarlijkse mammografie toch niet onaanzienlijk lijken.

Volgens de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) zijn de voordelen van zo'n onderzoek boven 74 niet meer zo belangrijk. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is de vorm van borstkanker die op deze leeftijd het vaakst voorkomt goed behandelbaar en ten tweede hebben vrouwen uit deze leeftijdscategorie meer kans om van een andere ziekte te sterven. Er is echter nog een derde reden: de kansen op een foute diagnose en een onnodige behandeling zijn groter bij oudere dan bij jongere vrouwen. 

Syndicatie