Oorzaak uitputtingsverschijnselen bij darmkanker is onbekend

Oorzaak uitputtingsverschijnselen bij darmkanker is onbekend

Zowel ziekte zelf als behandeling kunnen oorzaak zijn

De medische wetenschap heeft niet nog niet kunnen achterhalen wat de band is tussen darmkanker en een zware vorm van vermoeidheid, zeg maar uitputting. De oorzaak van de uitputtingsverschijnselen bij darmkanker is dus onbekend. Zowel de ziekte zelf als de behandeling kunnen de oorzaak van de problemen zijn. Met uitputting bedoelen we een toestand van extreme vermoeidheid, die echter veel verder gaat dan de gewone vermoeidheidssymptomen.

Het vreemde is dat de uitputtingsverschijnselen bij darmkanker verschillend in lengte van tijd kunnen zijn. Het kan gaan om korte fases, maar ook om langere periodes van uitputting. In het ergste geval kan er zelfs sprake zijn van een periode die langer dan zes maanden duurt. Als gevolg van die uitputting kan gewoon functioneren moeilijk of zelfs onmogelijk worden.

De uitputtingsverschijnselen bij darmkanker zijn één van de meest algemene nevenverschijnselen bij deze vorm van kanker. Zoals we al zeiden is de echte oorzaak onbekend, maar de uitputtingsverschijnselen bij darmkanker kunnen zowel gerelateerd zijn aan de ziekte zelf als aan de behandeling. We zetten de mogelijkheden even op een rijtje:

De uitputtingsverschijnselen bij behandeling van darmkanker duiken op de eerste plaats op wanneer chemotherapie wordt gevolgd. Alle geneesmiddelen die daarbij worden gebruikt kunnen zware vermoeidheid veroorzaken. Meestal duiken de eerste verschijnselen op enkele weken nadat met de therapie is begonnen. Soms verdwijnen de symptomen na enkele dagen, in andere gevallen zijn ze gedurende de volledige behandeling aanwezig.

Ook bestraling kan uitputtingsverschijnselen bij de behandeling van darmkanker veroorzaken. Die kunnen opduiken hoofdzakelijk van de manier waarop de behandeling gebeurt. Deze vorm van vermoeidheid stopt meestal drie tot vier weken na het stopzetten van de behandeling. In het ergste geval kan de vermoeidheid twee tot drie maanden blijven aanslepen.

Het zal duidelijk zijn dat wanneer zowel chemotherapie als bestraling aanleiding geven tot uitputtingsverschijnselen bij darmkanker de combinatie van beiden dat eveneens zal doen. De gecombineerde therapie zal dus uiteraard hetzelfde effect veroorzaken en de uitputtingsverschijnselen bij darmkanker zelfs nog versterken.

Uiteraard kan ook de transplantatie van beenmerg de oorzaak vormen van uitputtingsverschijnselen bij darmkanker. Deze agressieve vorm van behandeling kan zelfs tot extreme vormen van vermoeidheid aanleiding geven. Deze vermoeidheidsverschijnselen kunnen langer dan een jaar aanhouden.

Syndicatie