Hoe wordt kapselvorming na een borstvergroting behandeld?

Hoe wordt kapselvorming na een borstvergroting behandeld?

In de meeste gevallen is het niet nodig om een kapselcorrectie uit te voeren

Over borstvergroting en alles wat er mee samenhangt, zijn al bibliotheken vol geschreven. Toch is het laatste woord over deze ingreep nog niet gevallen. In de praktijk blijken er namelijk heel wat misverstanden rond te bestaan. Bovendien zijn er ook een aantal factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Eén van die factoren is kapselvorming naar aanleiding van een borstvergroting.

Mediconsult uit Haarlem heeft aan de problematiek van kapselvorming heel wat aandacht besteed. Na een borstvergroting ontwikkelt er zich een laagje weefsel rondom de prothese, meer bepaald een vlies dat kapsel wordt genoemd. Dit vlies kan na verloop van tijd te dik worden en daardoor samen gaan trekken waardoor er een abnormale vorm ontstaat wat tevens het model van de borst kan beïnvloeden.

Kapselvorming komt veel minder voor bij de nieuwe prothesen die een ruw oppervlak hebben. Wereldwijd komt bij ongeveer 5% van de patiënten een overmatige vorming van kapsel voor. Maar bij de meeste patiënten zal het niet nodig zijn om een kapselcorrectie uit te voeren.

Bij Mediconsult ligt het percentage overmatige kapselvorming al enige jaren ongeveer op 2%. Maar heel zelden, meer bepaald bij ernstige kapselvorming, zal de chirurg besluiten tot een capsulectomie, d.w.z. het volledig verwijderen van het kapsel.

Syndicatie