Behandelingsmogelijkheden voor longkanker worden succesvoller

Behandelingsmogelijkheden voor longkanker worden succesvoller

 
Longkanker geldt als een gevaarlijke kanker, maar dat betekent niet dat een patiënt bij wie longkanker is vastgesteld geen overlevingskansen heeft. Die worden zelfs groter naarmate de tijd verstrijkt, want in de strijd naar kanker wordt veel onderzoek gedaan. Meer en betere behandelingsmogelijkheden zijn daar het gevolg van.
 
Longoperatie ter bestrijding van longkanker: kansen nemen toe
 
Als longkanker operationeel wordt bestreden, heeft de patiënt een goede overlevingskans in geval van een succesvolle operatie. Er is in dat geval een grote kans van minstens een jaar langer te leven en meer dan 50% kans van vijf jaar of meer langer te leven. Belangrijk is dat de longkanker tijdig vastgesteld wordt. Alleen in dat geval is een succesvolle operatie mogelijk.
 
Ook belangrijk is de algemene gezondheidstoestand. Veel mensen met longkanker –vooral rokers – hebben al af te rekenen met andere long- of hartproblemen, waardoor opereren moeilijker wordt.
 
Nog niet zo lang geleden was opereren niet mogelijk wanneer de kanker zich ook tussen de longen had uitgebreid. De combinatie van opereren met chemotherapie en bestraling heeft echter de overlevingskansen van de patiënten gevoelig verhoogd. Opereren is de meest geprefereerde vorm van bestrijding in geval van niet-kleincellig longcarcinoom of non-small cell lung cancer (NSCLC)
 
Praktisch gezien zal de chirurg de tumor verwijderen evenals met het omringde weefsel. Vaak moet de ganse long worden verwijderd.
 
Bestraling en chemotherapie in combinatie met operatie bij longkanker patiënten
 
Ook na opereren kan bestraling en/of chemotherapie noodzakelijk zijn om de behandeling verder te zetten. Met die aanpak wordt meestal minstens een maand gewacht, dit tot de wonden van de operatie zijn geheeld.
 
In geval van niet-kleincellig longcarcinoom dat niet door opereren kan worden bestreden, is deze combinatie de meest aangewezen vorm. Soms – maar dan eerder zelden – kan opereren nog, op voorwaarde dat de dokters er snel bij zijn.
 
Combinatie van alleen bestraling en chemotherapie bij longkanker: steeds succesvoller!
 
In geval van uitzaaiing wordt meestal gekozen voor de combinatie van bestraling met chemotherapie. Bestraling wordt daarbij vaak gebruikt om symptomen in de longen zelf te bestrijden.
 
Uitgezaaide kankers vallen moeilijk te bestrijden, dus zal het objectief in deze gevallen vooral meer levenskwaliteit en verlenging van de levensduur van de patiënt zijn.
 
De meest moderne technologie maakt het echter mogelijk om de tumors te doen krimpen, wat de pijn verminderd. Overigens zijn morfine en zijn verschillende derivaten bijzonder succesvol bij de bestrijding van kankerpijn.
 
Chemotherapie: in een vroeg stadium grote kans op succes
 
Uit recente data blijkt dat chemotherapie kan helpen voorkomen dat de patiënt hervalt, op voorwaarde dat dit gebeurt als de ziekte zich nog in een vroeg stadium bevindt.
 
Medicatie voor bestrijding wordt sterker
 
Researchers zijn constant op zoek naar nieuwe manieren om longkanker te bestrijden, niet zonder succes overigens. Nieuwe combinaties van chemotherapie, nieuwe vormen van bestraling en het gebruik van sterkere medicijnen voor de bestrijding van kankercellen door bestraling worden momenteel onderzocht. Ze maken niet alleen een betere behandeling mogelijk, maar verlichten ook de pijn en verbeteren de levenskwaliteit.
 
Laseroperaties kunnen binnenkort ingezet worden bij de bestrijding van longkanker
 
Laseroperatie voor de bestrijding van longkanker bevindt zich nog in een experimenteel stadium, maar de eerste resultaten zien er veelbelovend. Tumors werden succesvol verwijderd of verkleind, waardoor de ademhaling van de patiënt vergemakkelijkt.
 
Ook nieuwe geneesmiddelen voor bestrijding longkanker op komst
 
De farmacie zit evenmin stil, nieuwe medicijnen die zich focussen op de groeireceptoren en op de bloedtoevoer van de tumor leveren bemoedigende successen op bij de bestrijding van longkanker in een verder gevorderd stadium.

 

Syndicatie