Welke symptomen kunnen wijzen op longkanker?

Welke symptomen kunnen wijzen op longkanker?

Aarzel niet om een dokter te raadplegen wanneer u een aantal symptomen ziet opduiken die in de richting van longkanker kunnen wijzen

Rokers zijn inmiddels al tot de treure toe gewaarschuwd: de slechte gewoonte van het opsteken van een sigaret kan hun gezondheid ernstig schaden. Tal van aandoeningen worden verbonden met roken, met op de eerste plaats uiteraard longkanker. Herinneren we er nogmaals aan dat er verschillende vormen van longkanker bestaan, met als meest voorkomende niet-kleincellige longkanker of (niet-kleincellig) longcarcinoom en kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom.

Roken is uiteraard niet de enige risicofactor bij longkanker, er zijn heel wat mensen die aan longkanker lijden zonder ooit maar één sigaret te hebben gerookt. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ondanks alle vooruitgang longkanker een dodelijke ziekte blijft. Daarom is het belangrijk om tijdig in te grijpen wanneer de symptomen van longkanker vastgesteld worden. De vraag is echter hoe die symptomen herkend kunnen worden.

Makkelijk is dat meestal niet, zeker niet in de eerste fase van de ziekte. Het kan soms heel lang duren alvorens de symptomen van longkanker opduiken. Vaak wordt de aandoening in een vroeg stadium alleen maar herkend wanneer de patiënt (toevallig of niet) een radiografisch onderzoek ondergaat. Bovendien kunnen sommige symptomen van longkanker duidelijk voor verwarring zorgen met die verbonden aan andere aandoeningen.

Het valt in ieder geval aan te raden om een dokter te raadplegen wanneer de volgende symptomen worden vastgesteld:

Een hardnekkige hoest die maar niet wil verdwijnen
Moeilijkheden met de ademhaling
Een ongemakkelijk gevoel in de borstholte
Hijgen of een piepende ademhaling
Bloedfluimen die opkomen
Heesheid of een schorre stem
Gebrek aan eetlust
Gewichtsverlies zonder duidelijke reden
Een erg vermoeid gevoel

Op basis van testen zal de dokter al dan niet bevestigen of er sprake is van niet-kleincellige longkanker of (niet-kleincellig) longcarcinoom, kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom of een andere vorm van longkanker. Zodra de diagnose is gesteld, kan de behandeling beginnen. Succes kan hierbij niet gegarandeerd worden, veel zal afhangen van in welke fase de aandoening zich bevindt. Longkanker is en blijft voorlopig één van de meest dodelijke vormen van kanker, hoewel er druk wordt gezocht naar nieuwe behandelingsmethoden.

Syndicatie