Stressbeheersing zeer belangrijk bij darmkanker

Stressbeheersing zeer belangrijk bij darmkanker

Darmkanker kan een patiënt volledig uitputten en daarom moet de stress in de mate van het mogelijke onder controle worden gehouden

Stressbeheersing zeer belangrijk bij darmkanker, zo blijkt uit recent onderzoek. Dat is niet meer dan logisch ook. Darmkanker kan een patiënt volledig uitputten en daarom moet de stress in de mate van het mogelijke onder controle worden gehouden. Vaak is dat echter makkelijker gezegd dan gedaan. De darmkankerpatiënt voelt zich vanzelfsprekend niet zo goed in zijn vel en zal proberen om minder positieve gedachten te verdringen. Dat kan met heel wat stress gepaard gaan. Hieronder volgen een paar adviezen om die stress de baas te kunnen:

Leg de lat niet te hoog. Doe wat je kan doen en niet meer dan dat. Het kan handig zijn om eerst een lijst op te stellen met een aantal dingen die gepland zijn en er daar bijvoorbeeld dan één of twee uit te schrappen.

Probeer steun te vinden bij familie, vrienden en/of zelfhulpgroepen. Dergelijke steun kan zeer belangrijk zijn om de stressfactor die met darmkanker gepaard gaat te overwinnen. Uiteraard kunnen lotgenoten - mensen die eveneens aan darmkanker - het best aanvoelen hoe u zich voelt.

Relaxatietechnieken kunnen eveneens behulpzaam zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u uw ademhaling leert te beheersen. Diep ademhalen verlicht de stressdruk.

Ook activiteiten die uw aandacht verleggen van de vermoeidheid die gepaard gaat met darmkanker kunnen een positief effect hebben. Die activiteiten liggen eigenlijk voor de hand: knutselen, lezen, luisteren naar muziek enzovoort.

Uiteraard moeten darmkankerpatiënten hun stressniveau toch goed in de gaten houden. Het onder controle houden van de stress is vaak niet zo makkelijk voor iemand die aan darmkanker lijdt. Soms loopt de situatie uit de hand en is externe hulp noodzakelijk. Doe in dat geval een beroep op een professionele hulpverlener.

De vraag is uiteraard in welke omstandigheden u beroep moet doen op medische bijstand. Vermoeidheid komt algemeen voor bij darmkankerpatiënten, eventueel als neveneffect van de behandeling. In sommige gevallen kan die vermoeidheid echter een signaal geven dat er onderliggend nog meer medische problemen zijn. Anderzijds bestaan er behandelingen die de vermoeidheidsverschijnselen onder controle kunnen helpen brengen.

Een aantal symptomen in verband met vermoeidheidsverschijnselen vragen echter om bijzondere aandacht. Die vermoeidheidsverschijnselen kunnen er toe leiden dat er toch om medische hulp dient te worden gevraagd. We denken daarbij bijvoorbeeld aan:

Kortademigheid die alsmaar toeneemt en die gepaard gaat met zeer zware vermoeidheidsverschijnselen (uitputting)
Pijn die niet onder controle kan worden gehouden
Het niet onder controle kunnen houden van neveneffecten van de kankerbehandeling (misselijkheid, braken, diarree, verlies van eetlust)
Oncontroleerbare angst of zenuwachtigheid
Een depressie gepaard met vermoeidheidsverschijnselen die steeds ergere vormen dreigt aan te nemen

Syndicatie