Meeste sterfgevallen van borstkanker bij vrouwen die niet regelmatig mammografie ontvingen

Meeste sterfgevallen van borstkanker bij vrouwen die niet regelmatig mammografie ontvingen

Nieuwe technieken kunnen succes bij behandeling van borstkanker helpen voorspellen

Op het Breast Cancer Symposium, dat steeds doorgaat in San Francisco in het Marriott, worden elk jaar de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van opsporing en behandeling van borstkanker voorgesteld. Dit jaar werd onder andere een studie voorgesteld die nogmaals bevestigde dat de meeste sterfgevallen aan borstkanker gebeuren bij vrouwen die niet regelmatig mammografie ontvingen. Daarmee werd nogmaals het belang van regelmatig onderzoek bevestigd.

De uitslagen van de studie werden gepubliceerd op een moment dat in de Verenigde Staten al jarenlang een polemiek woedt over het nut van mammografie bij het voorkomen van borstkanker. De studie toonde niettemin aan dat 75% van de sterfgevallen aan borstkanker gebeurt bij een minderheid van vrouwen die niet regelmatig mammografisch onderzoek ondergingen. Het onderzoek over de band tussen mammografie en het voorkomen van borstkanker wordt nog steeds verder gezet.

Op het congres werden ook nieuwe technieken voorgesteld die het succes bij behandeling van borstkanker helpen voorspellen. Deze technieken helpen het type borstkanker identificeren, waarna het mogelijk is om met enige mate van onzekerheid te voorspellen hoe de patiënt gaat reageren op het geneesmiddel paclitaxel (Taxol) wanneer dit deel uitmaakt van de chemotherapie.

In een studie voorgesteld op het symposium werd een nieuwe methode voorgesteld om borstweefsel te analyseren, waardoor met een grotere mate van zekerheid het subtype borstkanker kan worden vastgesteld. Daardoor wordt het ook makkelijker om de juiste behandeling bij deze vorm van borstkanker voor te schrijven. Op deze manier ontvangt de patiënt een maximaal rendement van zijn behandeling, zonder onnodig verschillende neveneffecten van medicijnen te moeten ondergaan.

Daarmee gaan we meer en meer in de richting van een gepersonaliseerde behandeling van borstkanker. De patiënten van de toekomst zullen een goed gedoseerde chemotherapie op basis van de eigen behoeften toegediend krijgen. Lori Pierce, professor oncologie aan de University of Michigan School of Medicine, wees in dat verband nogmaals op het belang van mammografie, dat werd omschreven als één van de belangrijkste hulpmiddelen die ter beschikking staan om borstkanker te bestrijden. Mammografie is volgens Pierce de hoeksteen waarop een behandeling tegen borstkanker wordt opgebouwd. Behandelingen voor borstkanker kunnen beter verdraagzaam gemaakt worden, terwijl de efficiëntie anderzijds naar omhoog gaat.

Syndicatie