Avastin goedgekeurd voor bestrijding van verschillende soorten kankers

Avastin goedgekeurd voor bestrijding van verschillende soorten kankers

Oncomethylome Sciences: wat is kankermedicijn Avastin?

Bevacizumab (Avastin®) is een biologisch antilichaam in het bijzonder ontwikkeld tegen het vasculair-endothele groeifactor (VEGF) eiwit dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling en het onderhoud van vloedvaten, een proces dat bekend staat als angiogenese. Glioblastoma hebben hoge niveaus van VEGF en ontwikkelen een uitgebreid netwerk van kankerbloedvaten.

VEGF is een krachtige activator van angiogenese tijdens de hele levenscyclus van een tumor en wordt als kritisch beschouwd voor de mogelijke groei van een tumor verder dan een paar millimeters.

Avastin goedgekeurd voor bestrijding van verschillende soorten kankers

Avastin is goedgekeurd voor de eerste- en tweedelijnsbehandeling van gemetastaseerde darmkanker in combinatie met intraveneuse op 5-FU gebaseerde chemotherapie en voor de eerstelijnsbehandeling van niet-operatief verwijderbare, lokaal gevorderde, terugkerende of gemetastaseerde, niet- kleincellige longkanker (NSCLC) in combinatie met carboplatin en paclitaxel.

Avastin is ook goedgekeurd, in combinatie met paclitaxel, voor de behandeling van patiënten die geen chemotherapie hebben gekregen voor gemetastaseerde HER2-negatieve borstkanker. Ga naar www.gene.com voor volledige informatie over het voorschrijven, inclusief ‘Boxed warnings’ (door FDA opgelegde waarschuwingen voor zeer nadelige gevolgen), bijwerkingen en belangrijke veiligheidsinformatie.

Syndicatie