Aspirine kan risico’s op kanker verkleinen

Aspirine kan risico’s op kanker verkleinen

An aspirin a day, may keep cancer at bay

We kennen aspirine allemaal als de goedkope pijnstiller, die ook wel eens wordt gebruikt om de koorts te doen zakken in geval van griep of verkoudheid. Maar dat simpele aspirientje blijkt onverwachte werkingen te hebben, waarbij de medische wetenschap steeds opnieuw voor verrassingen komt te staan.

Zo is er al vaak gesuggereerd dat aspirine een positieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Doorslaggevende bewijzen daaromtrent ontbreken weliswaar voorlopig, maar er bestaan toch ernstige aanwijzigingen dat dit inderdaad het geval zou zijn.

Aspirine kan echter ook de risico’s op kanker verkleinen, zo blijkt uit een artikel dat onlangs in het Amerikaans vakblad The Lancet verscheen. Een en ander zou blijken uit een studie verricht onder leiding van Peter Rothwell, professor aan The University of Oxford. Zijn team kwam tot de conclusie dat één aspirientje per dag de kansen om kanker te ontwikkelen zou reduceren. Daardoor zouden ook de sterfgevallen als gevolg van deze dodelijke aandoening kunnen afnemen. 

An aspirin a day, may keep cancer at bay? Het is echter nog te vroeg om dit (Engels) spreekwoord al in het Nederlands te vertalen (Een aspirientje per dag houdt kanker ver weg, zou een mogelijke vertaling kunnen luiden). Rothwell & Co kwamen wel degelijk tot de vaststelling dat aspirientjes de uitzaaiing van kankercellen zou kunnen voorkomen. Een dagelijkse dosis aspirine zou de kansen op het ontwikkelen van kanker over een periode van drie jaar met 25% reduceren.

Wie een grotere dagelijke dosis aspirine tot zich neemt, zou over een periode van vijf jaar zelfs 37% minder kans hebben om van kanker te sterven. Verschillen tussen mannen en vrouwen zouden er niet zijn. Betekent dit nu dat we met z’n allen volop aspirine moeten gaan slikken? Daarvoor lijkt het alleszins nog te vroeg, beter kan op de resultaten van meer wetenschappelijk onderzoek daaromtrent afgewacht worden.