Kunnen antipsychotica kansen op borstkanker doen toenemen?

Kunnen antipsychotica kansen op borstkanker doen toenemen?

Geneesmiddel dat dopamine blokkeert, zou risico's op borstkanker doen toenemen

De vermoedens zijn niet nieuw, maar mogelijk zouden antipsychotica de kansen op borstkanker doen toenemen. De oorzaken zou liggen bij een geneesmiddel dat de dopamine-toevoer blokkeert. Deze blokkering zou de risico's op borstkanker doen toenemen. Daarbij dient er echter ook rekening te worden gehouden met het feit dat schizofrenie-patiënten zich vaker later voor kanker laten behandelen dan niet- schizofrenie-patiënten.

Donald C. Goff, directeur van het schizofrenieprogramma aan de Massachusetts General Hospital, verwijst naar een studie die al dateert uit 2002 maar waar tot dusver niet zo veel aandacht aan werd besteed. Destijds luidde de conclusie dat de bewijzen om zulks te bewijzen te dun waren om verregaande conclusies te trekken. Nieuwe studies hebben echter de stelling bevestigd dat schizofrenie-patiënten gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van kanker.

Volgens Goff is het daarom belangrijk dat de psychische behandeling van schizofrenie-patiënten gekoppeld wordt aan een algemeen geneeskundige behandeling. Zo kan er daadwerkelijk worden vastgesteld of het toedienen van antipsychotica inderdaad de kansen op borstkanker doet toenemen. Goff is van mening dat schizofrenie-patiënten inderdaad kwetsbaarder zijn voor ziekten als borstkanker.

Uit nieuwe studies is al gebleken dat de sterfkansen bij schizofrenie-patiënten hoger ligt dan bij niet-schizofrenie-patiënten. Dit beeld wordt echter vertekend door het feit dat bij schizofrenie-patiënten zelfmoord een belangrijke doodsoorzaak is. Daarnaast is het echter blijkbaar zo dat mannelijke schizofrenie-patiënten sneller longkanker en vrouwelijke schizofrenie-patiënten sneller borstkanker ontwikkelen. Zelfs zonder bijkomend onderzoek lijkt het toch verstandig om in het geval van schizofrenie-patiënten de waakzaamheid niet te laten verslappen.

Goff is er in ieder geval van overtuigd dat er extra aandacht moet worden besteed aan de gezondheidssituatie bij schizofrenie-patiënten. Veel mensen met een mentale stoornis worden op de eerste plaats voor die aandoening behandeld, maar het algemene medisch plaatje wordt vaak verwaarloosd. Zo wordt er in het geval van schizofrenie-patiënten bijvoorbeeld weinig aandacht besteed aan het stoppen met roken. Pogingen om te stoppen met roken worden vaak slechts voorgesteld wanneer het al te laat is. Ook qua lichaamsbeweging komen schizofrenie-patiënten vaak heel wat te kort.

Syndicatie