Opletten voor valse diagnose longkanker

Opletten voor valse diagnose longkanker

CT scan kan foute resultaten geven

Voor de behandeling van kankers is het belangrijk dat de aandoening tijdig wordt herkend, wat door een screening kan gebeuren. In sommige gevallen geeft zo'n scanning echter een vals signaal, zo wordt gewaarschuwd. Dat zou meer bepaald het geval zijn bij CT scans, die ruim twee keer zoveel kansen geven op valse signalen dan gewone X-stralen.

Dat blijkt uit een publicatie van de resultaten van een studie die in Annals of Internal Medicine gepubliceerd werden. De scanning met CT scans wordt door sommige dokters sterk gepromoot, op de eerste plaats in de Verenigde Staten. Het onderzoek wees uit dat in 33% van de gevallen na twee testen op jaarbasis valse diagnoses werden gesteld.

CT scans, waarbij de patiënten worden blootgesteld aan lage dosissen straling, worden door een aantal wetenschappers nog steeds als vrij betrouwbaar beschouwd om kanker in een vroege fase te detecteren. Longkanker krijgt in de Verenigde Staten meer aandacht dan andere kankers. Op jaarbasis sterven ongeveer 150.000 mensen aan longkanker, zo blijkt uit de cijfers die het National Cancer Institute bekendmaakt. Longkanker is moeilijk te bestrijden, tenzij de ziekte al in een vroeg stadium wordt herkend. Daar wringt dus met andere woorden het schoentje.

Jennifer Croswell, researcher aan het Amerikaanse National Institutes of Health en auteur van de studie, wijst op de risico's verbonden aan het stellen van foute diagnoses. Die kunnen leiden tot het opstarten van overbodige procedures, want uiteindelijk blijkt dat de patiënt helemaal geen longkanker heeft. De mededeling dat iemand kanker heeft, kan tot grote spanningen aanleiding geven, spanningen die in het geval van foute diagnoses vermeden hadden kunnen worden.

Uit de studie blijkt dat iemand die een CT scan ondergaat 21% risico heeft op een foutieve diagnose, ten opzichte van slechts 9% voor iemand die een gewone X-ray test onderging. Het risico loopt op tot 33% voor mensen die twee jaarlijkse CT scans ondergingen, tegenover 15% kans op vergissingen bij twee jaarlijkse testen met gewone X-rays.

Hiermee wordt nogmaals de problematiek van scannings aangetoond. Een scanning kan enerzijds het voordeel bieden dat de behandeling tijdig kan worden opgestart, maar daar staat tegenover dat een valse diagnose tot heel wat problemen kan leiden. Uiteindelijk gebeurt het stellen van de diagnose best op verschillende manieren, waarbij de ene methode de andere kan bevestigen. Op die manier krijgen alle betrokkenen het maximum aan zekerheid.

Syndicatie