Opnieuw succesje in strijd tegen darmkanker met Vectibix van Amgen

Opnieuw succesje in strijd tegen darmkanker met Vectibix van Amgen

Het nieuwe medicijn Vectibix van Amgen verlengt in combinatie met chemotherapie de overlevingskansen van patiënten die leiden aan darmkanker

Het nieuwe medicijn Vectibix van biotechnologiebedrijf Amgen verhoogt in combinatie met chemotherapie de overlevingskansen van patiënten die leiden aan darmkanker, zo blijkt uit nieuwe testen. De combinatie van chemo met medicijn scoort duidelijk beter dan chemotherapie alleen. Daarmee kan een nieuwe stap zijn gezet in de bestrijding van darmkanker.

Uit de testen uitgevoerd door Amgen bleek dat darmkankerpatiënten die werden behandeld met Vectibix zowat anderhalve maand langer leefden dan patiënten die alleen met chemotherapie werden behandeld. Gemiddeld bedroeg de levensduur van iemand die aan darmkanker leed na een behandeling met Vectibix nog 9,60 maanden, tegenover 8 maanden voor patiënten met darmkanker die alleen chemotherapie kregen.

De testen waren hoofdzakelijk gericht op een mogelijke verlenging van de levensduur en bereikten uiteindelijk dus ook hun doel. De gemiddelde darmkankerpatiënt leefde ongeveer anderhalve maand langer. De meting van de langere levensduur wordt in vaktermen ‘progression-free survival’ genoemd.

Patiënten die leden aan darmkanker en die met Vectibix werden behandeld, hadden bovendien een grotere kans om hun tumors te zien krimpen, zo bleek nog uit de rapporten die door Amgen naar aanleiding van het onderzoek werden opgesteld. Het geneesmiddel is momenteel erkend als behandeling in de derde lijn. Concreet wil dit zeggen dat het alleen wordt gebruikt bij mensen die aan darmkanker lijden en bij wie de andere behandelingswijzen niet hebben gewerkt.

De resultaten waren afkomstig van patiënten die leden aan darmkanker en die tumors hadden ontwikkeld waar een bepaald gemuteerd gen niet in aanwezig was. Dat gemuteerde gen is meer bepaald het K-Ras gen. De K-Ras mutatie wordt over het algemeen gelinkt aan de meer agressieve tumoren bij darmkanker. Patiënten waar de K-Ras mutatie bij werd aangetroffen, hadden minder overlevingskansen. Ongeveer 35% van de patiënten met darmkanker hadden deze mutatie, bij de 65% andere onderzochte patiënten was ze niet aanwezig.

Patiënten die de K-Ras mutatie hadden, leefden langer als ze alleen met chemotherapie werden behandeld. Het toedienen van Vectibix bleek dus geen enkel resultaat te hebben. Deze darmkankerpatiënten die met chemotherapie werden behandeld, leefden gemiddeld nog 8,80 maanden alvorens hun ziektebeeld weer begon te verslechteren. Daar staat een gemiddelde van 7,30 maanden tegenover wanneer ze tevens met Vectibix werden behandeld.

De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Amgen weken niet noemenswaardig af van gelijkaardige studies die in het verleden werden gedaan. In het onderzoek werden in totaal 1.183 patiënten die leden aan darmkanker betrokken. Amgen verklaarde dat Vectibix de progression-free survival doelstelling wist te bereiken. De uitslagen van het onderzoek zijn in ieder geval veelbelovend genoeg om op door te werken.
 

Syndicatie