Is zelfonderzoek bij preventie van borstkanker nutteloos?

Nieuwe studies wijzen uit dat aan zelfonderzoek bij het voorkomen van borstkanker meer nadelen dan voordelen verbonden zijn

Nieuwe studies wijzen uit dat aan zelfonderzoek bij het voorkomen van borstkanker meer nadelen dan voordelen verbonden zijn. Dat zou betekenen dat het zelf onderzoeken van de borsten - zoals het hier nog altijd door gynecologen geadviseerd wordt - eigenlijk nutteloos zou zijn.

De studies waarop men zich baseert, zijn een Chinese en een Russische. In beide gevallen slaagden men er niet in om aan te tonen dat zelfexaminatie leidde tot een significante daling van het aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker. Het enige gevolg van zelfonderzoek was bijkomend onderzoek, dat meestal ook niets opleverde, en geldverslindende biopsies.

Volgens sommige wetenschappers laten de resultaten van beide onderzoeken aan duidelijkheid niets te wensen over. Beide studies hadden betrekking op een voldoende grote groep proefpersonen om tot definitieve conclusies te kunnen komen. Het lijkt daarom niet langer noodzakelijk om op zelfonderzoek te steunen om verder onderzoek naar borstkanker te voeren, bijvoorbeeld via mammografie.

In de Verenigde Staten heeft de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) al nieuwe richtlijnen heeft gegeven met betrekking tot mammografie in het kader van het borstkankeronderzoek, waarbij inderdaad geen rekening meer wordt gehouden met een mogelijk zelfonderzoek. De inzichten van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) worden echter bestreden door de American Cancer Society (ACS), die blijft bij het standpunt blijft dat vrouwen via zelfonderzoek wel een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen borstkanker.

De U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) geeft uiteraard wel toe dat het opduiken van verdachte signalen, zoals knobbeltjes in de borst of in de buurt van de borst een alarmlampje kunnen doen branden. In die zin kan zelfonderzoek wel een wezenlijke bijdrage leveren aan de strijd tegen borstkanker. Vrouwen moeten volgens de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) zelfs onmiddellijk reageren wanneer ze iets verdachts gewaarworden.

Niet alleen de overkoepelende Amerikaanse kankerassociatie verzet zich tegen de standpunten van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), ook tal van dokters hebben al laten weten dat ze wel degelijk rekening zullen blijven houden met de resultaten van zelfonderzoek in de strijd tegen borstkanker.

Syndicatie