Hoe aspirine innemen om kanker te voorkomen?

 Lage dosis aspirine gedurende periode van zes jaar kan kansen op (darm)kanker met bijna kwart reduceren

 In de strijd tegen kanker kan een belangrijke rol zijn weggelegd voor een eenvoudig aspirientje, het huis- en tuingeneesmiddel dat we bij wijze van spreken alle dagen innemen. Peter Rothwell, professor klinische neurologie bij het John Radcliffe Hospital in Oxford, Engeland, kennen we als de grootste pleitbezorger van de inname van aspirine om kanker te voorkomen.

 Hoe moeten we aspirine innemen om kanker te voorkomen?, is de vraag die ongetwijfeld op ieders lippen zal liggen. Een lage dosis aspirine die gedurende een periode van zes jaar wordt ingenomen, kan de kansen op (darm)kanker met bijna kwart reduceren. De kansen om te sterven aan kanker zouden zelfs met 35% afnemen. Dit blijkt uit een studie die door Rothwell werd uitgegeven.

 De bevindingen van Rothwell worden door andere studies bevestigd. Uit een studie verschenen in het medisch blad Gut blijkt dat 75 milligram aspirine per dag de kansen op darmkanker met 22% verlaagd, dit al vanaf een periode van één jaar na het opstarten van het programma. De effecten van aspirine op langere termijn zijn echter minder bekend, evenals die op andere vormen van kanker. Zo is Rothwell benieuwd naar de resultaten van het onderzoek over de invloed van aspirine op bijvoorbeeld borstkanker.

Syndicatie