Zonnebank doet kansen op huidkanker fors toenemen

Zonnebank doet kansen op huidkanker fors toenemen

Binnenshuis onder de zonnebank kan duidelijk in verband worden gebracht met basaalcelcarcinoma (de meest voorkomende vorm van huidkanker)

Zonnekloppers krijgen regelmatig de waarschuwing te horen dat een te felle en te lange blootstelling aan de zon de gezondheid in gevaar kan brengen. De medische wereld heeft namelijk proefondervindelijk kunnen vaststellen dat er een causaal verband is tussen blootstelling aan de zon en huidkanker.

De meeste mensen plaatsen alle vormen van huidkanker onder één noemer, maar stappen daarbij makkelijkheidshalve voorbij aan het gegeven dat er wel degelijk verschillende vormen van huidkanker bestaan. Sommige van die kankers slaan al op relatief jonge leeftijd doe wanneer de patiënt het gewaagd heeft zich op een onverantwoorde manier bloot te stellen aan de zon.

Maar niet alleen de zon kan een schadelijk effect op de huid hebben. Ook het regelmatig onder de zonnebank gaan doet de kansen op huidkanker fors toenemen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren stond de zonnebank zwaar onder druk. Daarmee wordt uiteraard bedoeld om al te vaak en al te veel onder kunstlicht liggen de gezondheid kan schaden.

Binnenshuis onder de zonnebank gaan kan duidelijk in verband worden gebracht met basaalcelcarcinoma, de meest voorkomende vorm van huidkanker. Volgens een nieuwe studie heeft wie zo onder de zonnebank gaat 70% meer kans om voor de 40ste verjaardag basaalcelcarcinoma op te lopen. Deze vorm van kanker is niet dodelijk, maar kan het gewone leven toch aardig verstoren.

Vorige studies hebben zonnebanken hoofdzakelijk gelinkt aan melanoom, een vorm van huidkanker die dodelijk kan zijn. Uit de studie verschenen in het Journal of the American Academy of Dermatology blijkt dat steeds meer jonge mensen basaalcelcarcinoma ontwikkelen, een trend die duidelijk verband houdt met het onder de zonnebank gaan. Volgens de Indoor Tanning Association zouden in de Verenigde Staten alleen al elk jaar 28 miljoen mensen gebruikmaken van de zonnebank.

Syndicatie