Nieuwe behandeling voor vrouwen met vergevorderd stadium van borstkanker

Nieuwe behandeling voor vrouwen met vergevorderd stadium van borstkanker

Combinatie van twee medicijnen kan levensduur gevoelig verlengen

Er is een nieuwe behandeling beschikbaar voor sommige vrouwen met een vergevorderd stadium van borstkanker. De combinatie van twee medicijnen kan de levensduur van de vrouwen in kwestie namelijk gevoelig verlengen. Het betreft twee geneesmiddelen die de tumoren meer gericht kunnen behandelen. De behandeling is geschikt voor vrouwen die niet langer meer reageren op andere medicijnen.

De nieuwe behandeling combineert de geneesmiddelen Herceptin en Tykerb. In een studie van 300 patiënten ontvingen de vrouwen met een vergevorderd stadium van borstkanker de combinatie van de twee vijf maanden langer dan een andere groep die alleen Tykerb werd gegeven. De resultaten van deze behandeling waren alleszins hoopgevend.

De dokters hopen nu dat de behandeling ook succes gaat opleveren bij vrouwen met een minder vergevorderd stadium van borstkanker. Bovendien kan ze ook succesvol zijn bij zeer zieke vrouwen die het einde zien naderen. Jennifer Litton, als borstkankerspecialist verbonden aan de University of Texas bij het M. D. Anderson Cancer Center, is van mening dat de combinatie werkt bij vrouwen met een vergevorderd stadium van borstkanker waar alle vorige therapieën vruchteloos zijn gebleken. Dat alleen al stemt dokter Litton hoopvol.

De goede resultaten bij vrouwen met een vergevorderd stadium van borstkanker staan in schril contrast met twee andere studies, die geen betere overlevingskansen zag met Avastin, een geneesmiddel waarvan de behandeling voor vrouwen met een vergevorderd stadium van borstkanker erg controversieel is. Bovendien is deze behandeling met Avastin zeer duur.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de neveneffecten die bij Avastin optraden. Dit geneesmiddel kan onder andere aanleiding geven tot bloedklonters in de longen, een slechte genezing van wonden en nierproblemen. Volgens dokter Litton neemt daardoor de kostprijs van het gebruik van het geneesmiddel nog toe.

De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld aan het San Antonio Breast Cancer Symposium. Herceptin en Tykerb mikken op het proteïne HER-2 dat bij een vierde van alle borstkankers in abnormaal grote hoeveelheden wordt aangemaakt. Herceptin blokkeert HER-2 aan de oppervlakte van de huid, Tykerb doet dat binnenin de cel.

Dr. Kimberly Blackwell van Duke University, die deelnam aan het onderzoek, sprak van een dubbele rem op de tumor. Wanneer het eerste geneesmiddel niet voldoende effect heeft, begint het tweede te werken. De studie werd gesponsord door GlaxoSmithKline PLC, dat Tykerb commercialiseert, en door Genentech, dat Herceptin en Avastin commercialiseert.

Syndicatie