Zonnebank geeft even groot risico op kanker als roken

Zonnebank geeft even groot risico op kanker als roken

Zonnebanken ook even gevaarlijk voor het ontwikkelen van kanker als radium of plutonium

Het vermoeden bestond al langer dat te lang vertoeven op een zonnebank de risico’s op huidkanker doet toenemen. Dat vermoeden wordt nu bevestigd door een artikel in het medisch vakblad Lancet Oncology. Zonnebanken en alle andere types van ultraviolette stralen worden door het Agency for Research on Cancer in de hoogste risicogroep geplaatst, zo vermeldt het blad.

Zonnebanken zijn even gevaarlijk voor het ontwikkelen van kanker als radium of plutonium. Daarnaast zouden de risico’s op dezelfde hoogte gesitueerd mogen worden als roken. Echt nieuw is de band tussen kanker en zonnebank natuurlijk niet. In het verleden werd al vaker gesuggereerd dat een te lange blootstelling aan lampen op de zonnebank risico’s met zich mee zouden brengen.

Het gebruik van de zonnebank zou de risico’s op het krijgen van melanoom met maar liefst 75% vergroten in de categorie die al voor hun 30ste op de zonnebank zijn gaan liggen. Hetzelfde geldt voor alle andere vormen van UV-licht. Het is overigens niet helemaal duidelijk waarom de risico’s precies zo groot zijn in de leeftijdscategorie onder 30.

De studie werd verricht door de Française Fatiha El Ghissassi, in werkzaam bij het IARC-instituut. De conclusie van haar onderzoek is dat jongeren ten alle prijzen moeten vermijden om met elkaar in competitie te gaan voor een zo bruin mogelijke huidskleur. Ze adviseert om niet alleen de zonnebank te mijden, maar ook om voorzichtig om te springen met het zonlicht. Dat buiten zonnen zonder bescherming niet zonder gevaren is, wordt ook door andere bronnen bevestigd. 

Vincent Cogliano, hoofd van het IARC Monographs program (een dochter van de World Health Organization) legt de band tussen melanoom en het type huidcellen dat melanocyten wordt genoemd. De oorsprong van deze vorm van huidkanker zou in die melanocyten worden gevonden. Het zijn deze cellen die de huid bruin kleuren, met de bedoeling om de dieper gelegen delen van de huid tegen de zon te beschermen. De risico’s op melanoom en andere vormen van huidkanker moeten overigens niet onderschat worden, ze komen vaker voor dan algemeen wordt aangenomen.

Volgens de American Cancer Society’s Web site zullen dit jaar alleen al in de Verenigde Staten bijna 70.000 nieuwe gevallen van melanoom vastgesteld worden, waarvan er meer dan 8.500 met dodelijke afloop. Ramingen voor andere landen zijn niet voorhanden, maar ook in Europa mag het risico op melanoom niet worden onderschat.

Syndicatie