Ingrijpende operatie bij prostaatkanker kan serieuze gevolgen hebben

Ingrijpende operatie bij prostaatkanker kan serieuze gevolgen hebben

Kleine operatie minder schadelijk dan grote, risico’s op verlies sexuele functie en urinecontrole nemen af

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat een kleine operatie minder schadelijk is dan een grote operatie. In het geval van een kleine operatie zijn de risico’s op verlies van de sexuele functie en de urinecontrole kleiner. Vaak wordt gekozen voor een relatief grote ingreep, dit om de patiënt zo snel mogelijk het ziekenhuis te laten verlaten. Die keuze blijkt vanuit medisch standpunt niet altijd de beste, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd aan de Harvard University.

We spreken over een ingrijpende operatie wanneer de chirurgen drie of vier smalle sneden in de buik maken. Deze zijn noodzakelijk om de prostaat te verwijderen. Ze wordt gebruikt in 40% van de gevallen die tot doel hebben om de prostaat weg te nemen. Mannen die deze operatie ondergingen, hebben 40% meer kans om impotent te worden en 30% meer kans om incontinent te worden. De uitslagen van het onderzoek stonden te lezen in het Journal of the American Medical Association.

Otis Brawley, dokter bij de American Cancer Society, merkt op dat dokters vaak minder vertrouwd zijn met de kleinere ingreep. Daardoor kiezen ze voor de grotere ingreep. De nieuwe vorm van ingreep, die pas in 2001 werd geïntroduceerd, kan anderzijds wel degelijk de plaats van een kleinere ingreep innemen. Het resultaat is hetzelfde, maar de gevolgen kunnen aanzienlijk verschillen.

Brawley merkt op dat het niet de eerste keer is dat de nieuwe technologie wordt geëvalueerd en dat er tekortkomingen opduiken. De trend is dat er steeds meer voor de grote ingreep wordt gekozen, dit om praktische redenen. Bovendien is het mogelijk om de grote operatie door een robot te laten doen. Deze chirurgrobotten worden verkocht door het Amerikaans bedrijf Intuitive Surgical.

Het is echter – zoals steeds trouwens – zaak om niet te snel conclusies te trekken op basis van onvolledig wetenschappelijk onderzoek. Brawley dringt daarom aan op verder onderzoek. Daaruit zou moeten blijken waarom een grotere ingreep in geval van prostaatkankerpatiënten schadelijker is dan een kleine. Bij de kleine ingreep blijven de patiënten maar twee dagen in het ziekenhuis, tegenover drie bij de grote. Qua mannen die extra behandeling nodig hadden na afloop van de operatie was er geen verschil.

De resultaten van het onderzoek, dat gebeurde door een team onder leiding van dokter Jim Hu van Harvard University, zijn gebaseerd op een testgroep van 1.938 mannen die de grote en 6.899 mannen die de kleine ondergingen. De kleine ingreep wordt al 20 jaar verricht, zodat de gebruikte technieken inmiddels verfijnd zijn. Het verschil bestaat er in om dat zenuwen, aders en spieren de prostaat omringen. Om de man erecties te laten krijgen, mogen deze zenuwen, aders en spieren niet doorgesneden worden. Brawley stelt vast dat meer mannen van 60 tot 70 jaar en ouder meer vrees hebben voor incontinent te worden dan om impotent te worden. Enige nuancering is daarom wel op zijn plaats.

Syndicatie