Is de straling van mobiele telefoons nu al dan niet kankerverwekkend?

Is de straling van mobiele telefoons nu al dan niet kankerverwekkend?

Wees op de hoede voor overdrijvingen, maar hou tevens toch een waakzaam oogje in het zeil

Er woedt al jarenlang een intensieve discussie over de vraag of het gebruik van mobiele telefoons nu al dan niet schadelijk is. De vraag kan zelfs worden uitgebreid naar andere vormen van straling verbonden aan telefonie, zoals bijvoorbeeld die over de schadelijke effecten uitgaande van hoogspanningsmasten. Zowat iedereen heeft hier een eigen mening over, maar een sluitende bewijslast van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten ligt nog altijd niet op tafel.

Is de straling van mobiele telefoons nu al dan niet kankerverwekkend? De vraag blijft staan, het antwoord is nog steeds hoogst onduidelijk. Het International Agency for Research on Cancer (IARC) sluit niet uit dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ moet luiden, maar spreekt zich toch niet definitief uit. Onder andere de World Health Organization en de American Cancer Society baseren zich op het advies van het IARC om zich een mening te vormen.

Wees op de hoede voor overdrijvingen, maar hou tevens toch een waakzaam oogje in het zeil. Zoals het IARC het uitdrukt, is het nog altijd niet uitgesloten dat een zeer frequent gebruik van de mobiele telefoon kanker kan stimuleren. We zouden ons anderzijds echter ook niet laten afschrikken en de mobiele telefoon laten voor wat hij is. Zoals het meestal het geval is, zal een matig gebruik van een mobieltje waarschijnlijk eerder veilig zijn.

Syndicatie