Tabak op kleren, meubels enzovoort kan eveneens kanker veroorzaken

Tabak op kleren, meubels enzovoort kan eveneens kanker veroorzaken

Reactie met chemicaliën kan kankerveroorzakende substanties doen onstaan

Roken is ongezond en vertoeven in een ruimte waar wordt gerookt, is dat eveneens. Wetenschappelijk onderzoek zou nu echter uitwijzen dat ook ‘derdehandsroken' schadedelijk kan zijn. Tabak op kleren, meubels enzovoort kan eveneens kanker veroorzaken. De reactie met chemicaliën kan kankerveroorzakende substanties doen onstaan.

Een wetenschappelijk team onder leiding van Lara Gundel, stafmedewerker en onderzoeker aan het Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley, Californië, deed proeven met stukken papier die aan tabaksrook werden blootgesteld. Nadien bleek dat de gehaltes aan kankerverwerkende stiffen (carcinogenen) drie uur na de blootstelling aan de rook nog steeds tien maal hoger lagen dan voordien. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences.

De conclusies van het onderzoek zijn volgens Gundel duidelijk: blootstelling aan de schadelijke gevolgen van tabaksrook is mogelijk op een manier waar nog niemand voorheen rekening mee had gehouden. Dat betekent ook dat de schadelijke gevolgen van tabak nog veel groter zijn dan voordien werd aangenomen. Onderzoek had al uitgewezen dat passief roken, tabaksrook die door niet-rokers wordt ingeademd als gevolg van hun aanwezigheid in een ruimte waar wordt gerookt, de risico's op hart- en vaatziekten doet toenemen.

Of dat ook met ‘derdehandsroken' het geval is, moet nog verder worden uitgezocht. Gundel en haar team van medewerkers denkt echter van wel. Volgens de Proceedings of the National Academy of Sciences zou ongeveer 20% van de sterfgevallen aan kanker te wijten zijn aan roken. Wanneer de resultaten van haar onderzoek kloppen, zou het totaal aantal sterfgevallen precies vanwege dat ‘derdehandsroken' nog wel eens veel hoger kunnen liggen.

Tot dusver werden geen kwalijke gevolgen van de aanwezigheid van nicotinedeeltjes op allerhande oppervlakten vermoed. Dat zou echter wel eens anders kunnen komen te liggen wanneer inderdaad blijkt dat die via chemische reacties kankerverwekkende stoffen vormen. Er zou zo namelijk blootstelling aan kankerverwekkende stoffen ontstaan op een manier die nooit voordien is vermoed. De sigarettenproducenten hebben tot dusver nog niet gereageerd op de uitslag van het onderzoek, dat overigens nog steeds wordt verder gezet.

Syndicatie