Tabaksverslaving: gaan we naar een totaal verbod op roken wegens kankergevaar?

Tabaksverslaving: gaan we naar een totaal verbod op roken wegens kankergevaar?

Meer onderzoek naar ‘derdehandsroken' kan schadelijke gevolgen blootleggen

De roep op een algemeen rookverbod - eventueel zelfs gepaard met een verbod op de verkoop van sigaretten - wordt steeds sterker. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat ook aan ‘derdehandsroken' schadelijke effecten verbonden kunnen zijn, schadelijke effecten die zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.

Het onderzoek rond het ‘derdehandsroken' werd uitgevoerd door een wetenschappelijk team onder leiding van Lara Gundel, stafmedewerker en onderzoeker aan het Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley, de resultaten van het onderzoek stonden te lezen in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Het nieuwe onderzoek borduurde verder op een ander onderzoek rond ‘derdehandsroken' waarvan de resultaten in het tijdschrift Pediatrics verschenen. Uit dat onderzoek bleek al dat zich rookresten vasthechten op meubels, tapijten en kleren. In het betreffende artikel werd ook voor het eerst de term ‘derdehandsroken' gebruikt.

Die deeltjes die zich aan allerlei dingen vasthechten, zouden zich met vervuilde deeljes binnenshuis vermengen tot nitrosaminen of TSNA's, een stof die kanker kan veroorzaken en die onder andere wordt aangetroffen in onverbrande tabak en in tabaksrook. Die nitrosaminen zouden een kankerverwekkend effect hebben, effect dat tot dusver mogelijk schromelijk werd onderschat. Gundel en haar team geeft echter toe dat verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om de schadelijke gevolgen van ‘derdehandsroken' te bepalen.

Wanneer inderdaad mocht blijken dat nitrosaminen een dergelijk schadelijk effect hebben, ligt de weg vrij voor een totaalverbod op roken. Momenteel wordt roken in openbare plaatsen zowat overal verboden, maar mogelijk gaat die maatregel nog niet ver genoeg. De effecten van ‘derdehandsroken' zijn inderdaad nog niet nader onderzocht. Mogelijk vormt ‘derdehandsroken' inderdaad een belangrijke bron van kanker, een bron van kanker waarvan we tot dusver zelfs het bestaan nog niet hadden vermoed. In dat geval zal de strijd tegen kanker - precies vanwege dat ‘derdehandsroken' - nog in een hogere versnelling worden gevoerd.

De term ‘derdehandsroken' heeft uiteraard nog niet op grote schaal ingang gevonden, maar we vermoeden dat dit niet lang meer gaat duren. Eigenlijk wordt iedereen blootgesteld aan ‘derdehandsroken' en kan het aantal kankergevallen sterk worden gereduceerd door het roken daadwerkelijk aan banden te leggen.

Syndicatie