We leven elk jaar anger, kanker en hart- en vaatziekten krijgen minder kansen

We leven elk jaar anger, kanker en hart- en vaatziekten krijgen minder kansen

Doorsnee Amerikaan leefde 73 dagen langer in 2007, hoofdzakelijk dankzij verdere daling van de mortaliteit als gevolg van kanker en hart- en vaatziekten.

De levensverwachting in de geïndustrialiseerde landen blijft maar stijgen. Volgens de gegevens verstrekt door het National Center for Health Statistics bedroeg de gemiddelde levensverwachting in de Verenigde Staten in 2007 77,90 jaar, tegenover 77,70 jaar in 2006. Dat is een stijging met 73 dagen of 10,40 weken tegenover het jaar voordien.

De verdere daling van de mortaliteitsgraad is hoofdzakelijk het gevolg van verdere daling van de mortaliteit als gevolg van het terugdringen van het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker en hart- en vaatziekten. Ook het aantal overlijdens als gevolg van AIDS werd teruggedrongen. Het aantal sterfgevallen als gevolg van AIDS daalde zelfs met 10% en dat was de scherpste daling sinds 1998.

Wat geldt voor de Verenigde Staten, geldt uiteraard ook voor andere delen van de geïndustrialiseerde wereld. Exacte cijfers voor Europa (en dan meer specifiek voor de Benelux) zijn nog niet bekend, maar de kans is groot dat ook hier de gemiddelde levensduur toeneemt.

Bob Anderson, hoofd van de afdeling mortaliteitsstatistieken bij de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, stelt vast dat de overlijdens als gevolg van hart- en vaatziekten als geruime tijd een dalende trend vertonen. De overlijdens als gevolg van kanker dalen zelfs al 10 of 15 jaar. Bij HIV/AIDS is de trend minder duidelijk, mogelijk is de recent daling slechts een tijdelijk fenomeen.

Een AIDS specialist bij de Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, genaamd John Gill Bartlett, wijt de daling aan de overlijdens als gevolg van AIDS/HIV aan het beter gebruik van ouders geneesmiddelen en eventueel ook aan nieuwe medicijnen die door Pfizer en Merck op de markt werden gebracht. Bartlett wijst er dat in de strijd tegen AIDS nog heel wat ruimte is voor het boeken van successen. Tot dusver werd al meer succes geboekt in de strijd tegen AIDS als tegen eender welk medicijn in de afgelopen 30 jaar.

Ook bij andere gevaarlijke ziekten als influenza, pneumonia (longontsteking), diabeters, hypertensie, beroerten enzovoort werd een daling van de mortaliteit opgetekend. Bovendien vielen er ook minder doden als gevolg van moorden, zelfmoorden en ongevallen. In de Verenigde Staten bedraagt de verwachte levensduur voor een zwarte man nu voor het eerst meer dan 70 jaar. Anderzijds steeg de kindersterfte tot 6,80 overlijdens per 1.000 geboorten, maar deze stijging wordt als statistisch niet relevant beschouwd. 

Anderzijds zijn er ook een aantal ziekten in opmars, zoals bijvoorbeeld longziekten als gevolg van roken en de ziekte van Alzheimer. Ook overlijden meer Amerikanen die aan Parkinson lijden. Hart- en vaatziekten en kanker waren samen overigens nog steeds goed voor bijna 50% van alle overlijdens in 2007. De mortaliteitsgraad als gevolg van hartziekten daalde met 4,70%, die van kanker met 1,80%.
 

Syndicatie