Voldoende lichaamsbeweging kan kansen op diabetes, kanker enzovoort reduceren

Voldoende lichaamsbeweging kan kansen op diabetes, kanker enzovoort reduceren

Promotie van sport kan kosten voor medische verzorging sterk reduceren

Overal in de wereld zitten de regeringen in geldnood, de crisis heeft diepe gaten in de staatskassen geslagen. Er wordt op van alles en nog wat bezuinigd, onder andere ook op gezondheidszorgen. Daarbij wordt echter met één factor te weinig rekening gehouden: dankzij het actief promotie voeren voor lichaamsbeweging kunnen de kosten voor medische zorgverstrekking drastisch worden verlaagd. Dergelijke besparing kost eigen niemand geld alleen wat moeite.

Dat blijkt uit een Taiwanese studie die werd opgesteld door het National Health Research Institute van dat land, samen met het ministerie van Gezondheid, het instituut voor Clinical Trial en het Research Center of Excellence. Het onderzoek werd breed gedragen, want er namen in totaal 416.175 gezonde vrijwilligers aan deel.

Die deelnemers werden ingedeeld in vijf categorieën, dit op basis van de frequentie waaraan ze aan lichaamsbeweging deden. De laagste klasse was die van de inactieven, de hoogste klasse die met de deelnemers die veel aan sport deden. Uit de resultaten van het onderzoek bleek overduidelijk dat regematig bewegen, zelfs gedurende beperkte perioden, de levensduur kon verlengen.

Voldoende lichaamsbeweging kan niet alleen de kansen op hart- en vaatziekten drastisch terugdringen, maar ook kansen op andere kwalen als diabetes, kanker enzovoort reduceren. Er werd gekeken naar een periode van 1996 tot 2008, waarbij werd gezocht naar een relatie tussen lichaambeweging en al dan niet vroegtijdig overlijden. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd, onder leiding van Chi Pang Wen, waren verbazingwekkend.

Zelfs een geringe mate van lichaamsbeweging kan de kansen op gevaarlijke ziekten drastisch reduceren, waardoor de levensduur kan worden verlengd. De gevolgen van de studie kunnen verstrekkend zijn, promotie van sport kan bijvoorbeeld de kosten voor medische verzorging sterk reduceren en dat is meer dan welkom in een periode dat de overheid in de meeste landen drastische besparingen moet doorvoeren.

Syndicatie