Kanker, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en diabetes zijn de vier belangrijkste doodsoorzaken

Kanker, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en diabetes zijn de vier belangrijkste doodsoorzaken

Vier ziekten zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 60% van de overlijdens

David E. Bloom, professor economie en demografie op Harvard’s School of Public Health, heeft heel wat statistisch onderzoek verricht omtrent doodsoorzaken. Interessant in zijn onderzoek is dat deze professor grensoverschrijdend werk verrichte, in die zin dat hij ook de ontwikkelingslanden mee in zijn onderzoek betrok. Daardoor kon hij een tip van de sluier lichten over de meeste algemene oorzaken wereldwijd.

Kanker, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en diabetes zijn de vier belangrijkste doodsoorzaken, zo blijkt uit de resultaten van het onderzoek die Bloom op de United Nations High Level Meeting voorstelde. Daarbij dient opgemerkt dat diabetes en hart- en vaatziekten vaak samen opduiken.

Deze vier aandoeningen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 60% van de overlijdens. Het betreft telkens niet-besmettelijke ziekten, wat de nieuwe uitdaging van de medische wereld is geworden. Mensen sterven namelijk niet langer aan besmettelijke ziekten zoals die ons in het verleden teisterden. De betere hygiënische omstandigheden hebben ons op dat vlak een stap vooruitgezet, maar hun plaats is ingenomen door de niet-besmettelijke ziekten.

Syndicatie